Hacamat Hakkında 10 Efsane
13-11-2017

Dr. Pervin AY

Bugünkü yazıda, hacamat hakkındaki en yaygın efsaneleri analiz ettim. Şimdi bunlardan bazılarına bakalım ve gerçeklikle ne kadar örtüştüklerini ortaya koymaya çalışalım.

Efsane No 1. Bu çok acı verici. Korkuyorum.

Aslında: Çoğu hasta, hissetiği acıyı gıdıklama olarak değerlendirmekte ve hastaların çok küçük bir bölümü,  sivrisinek ısırığı gibi hissettiğini belirtmektedir.

Efsane No 2. Hacamattan sonra izler kalır.

Aslında: Teknik açıdan doğru yapılmış bir hacamattan sonra cilt üzerinde kesi izleri kalmamalıdır.

Efsane No 3. Bir seansta beşten (yedi, dokuz)  fazla kupa  uygulanmamalıdır.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

Efsane No 4. 60 yaşından büyük ve 5 yaşın altındaki hastalara hacamat yapılmaz.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

İbni Sina, vücuttaki sıvıların nicel ve nitel kompozisyonda değişikliği iddiasını dayanarak, 60 yaşından büyük olan hastalar için hacamatın, arzu edilmeyen bir uygulama olduğunu söylemiştir.  Peygamberimizin, (sallallahu aleyhi ve selem), hac sırasında, 60 yaşından daha fazla yaşındayken, ayağının üst kısmına hacamat uyguladığı bilinmektedir. Bu durum, hacamatın yaşlılara sağladığı yararı inkar edenlere karşı bir delildir.

Efsane No 5.  Kadınların hacamat yaptırmasına gerek yoktur. Onlar periyodik olarak temizlenirler.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

Peygamberin eşi Ümmü Seleme'nin kendisine hacamat yaptırdığı bilinmektedir.

Cabir'in sözlerinden yola çıkarak, Ebu Zübeyr  r.s., şunları söylemiştir:

"(Bir keresinde) Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve selem) eşi Ümmü Seleme,  Allahın elçisinden  (sallallahu aleyhi ve selem), hacamat yaptırmak için izin istedi  ve Peygamberimiz, (sallallahu aleyhi ve selem), Ebu el-Taibe’den, ona hacamat yapmasını istedi. Ve şöyle dedi: "Ben onun süt kardeşi ya da yetişkinliğe erişemeyen bir genç olduğunu düşünüyorum.” Bu hadisi, Ahmad 3/350, Müslim, 2206, Abu Davut 4105, İbni Mace 3480, İbni Hibban 5602 iletmiştir. Bu Hadis Sahihtir. Bakınız "Sahih İbni Mace" 2820.

Efsane No 6. Çarşamba günü hacamat yapılmaz.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

Belirli günlerde hacamat yapmanın yasak olduğu veya buna izin verildiği konusu, ayrı bir inceleme gerektirmektedir.

Efsane No 7. Hacamat kanında baloncukların bulunması metafizik bir fenomendir.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

Birincisi, hastanın metafizik bileşenini tespit etmek için hacamat yapan kişinin uygun eğitim alması ve uygun donanımlı olması lazım. Bu tespit, ilk bakışta göründüğü kadar kolay değildir.

İkincisi, bu baloncuklar, vücudun kan ve dokularında çözülmüş gazlar olabilir veya havanın  deride küçük kıllar yoluyla kupa altına girmesi sonucunda oluşabilir.

Efsane No 8. Hacamat sonrası 3 gün boyunca cinsel ilişki yasaktır.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

Efsane No 9. Yılda bir defadan fazla hacamat yapılmamalıdır.

Aslında: Bu iddia için hiçbir bilimsel ve dini temel bulunmamaktadır.

Belki de bu tavsiye; yaklaşık 100 yıl önce, insan beslenmesinin nispeten doğru ve temiz olduğu zamanlar için uygun olurdu; o zamanlarda, şu an mevcut olan çevresel kirlilik ve stres faktörü yoktu.

Efsane No 10. Yağmur sırasında hacamat yapılmaz.

Doğru cevabın ne olduğunu, muhtemelen kendiniz tahmin ettiniz.  :-)

>