Kan Alma Zamanıyla İlgili Uydurma Hadisler
13-11-2017

Dr. Pervin AY

Kan alma zamanının belirtildiği Hadisler iki gruba ayrılabilir:

  1. Kan almanın arzu edildiği günleri belirten hadisler; bu Hadislere göre bu günler, her ayın Pazartesi ve Perşembe günlerinin yanı sıra, ayın 17., 19. ve 21. günleridir;
  2. Kan almanın yasak olduğu günleri belirten hadisler; bu Hadislere göre bu günler, Cumartesi, Pazar ve Salı (aynı zamanda Salı gününün, kan almak için arzu edilen bir gün olduğu da belirtilmiştir) Çarşamba ve Cuma günleridir.

Pek çok bilim adamı, her iki gruptaki hadislerinin zayıf olduğunu, çünkü hiçbiri Peygamber'den (Allah'ın rahatı ve rahmetleri üzerine olsun) güvenilir bir şekilde aktarılmadığını söylemiştir.

Örneğin, İmam Malik (r.t.) bu görüşün doğru olmadığını göstermek için,  Cumartesi ve Çarşamba günleri özel olarak hacamat yapmıştır. Ünlü bilim adamı Buhari'nin kitabında, geceleri hacamat yapan Ebu Musa'dan (r.a.) bahsedilmektedir ki bu da kan almak için kesin bir zamanın olmadığını göstermektedir.

Al Jawziya (r.t.) ve an- Nawawi (r.t.) de, bu hadislerin güvenilir olmadığını iddia etmiştir.

Bununla birlikte, hadisler arasında, Tirmizi( r.a.) ve Albani( r.a.) tarafından iyi olarak değerlendirilen bir hadis vardır. Bu hadiste, Ayın 17., 19. ve 21. günlerinde kan alma uygulamasından bahsedilmektedir.

Ay'ın insan vücudu üzerindeki etkisi, KronoTıp (Chronomedicine) bilimi tarafından incelenmektedir. Ay döngüsüne bağlı olarak,  operasyonlarının farklı sonuçlarını gösteren klinik çalışmalardan elde edilen veriler vardır. Bu çalışmalar hakkında daha sonraki makalelerde yazacağım.

Ay döngüsünün üçüncü evresinde kan alma konusu, bu günlerin diğer günlere göre avantajlarını teyit etmek ya da reddetmek için klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Aşağıda, en sık karşılaşılan ve doğru olmayan hadisler gösterilmiştir.

  • Ibnu Abbas radiyAllahu anhuma anlatiyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Haccam ne iyi kuldur; (fazla) kanı giderir, beli hafifletir, gözü parlatır.”
  • Ebu Bekre radiyAllahu anh’tan anlatildigina gore, bu muhterem sahabi, ailesini sali gunu hacamat olmaktan men ederdi. Derdi ki: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz.”Ebu Davud, Tibb 5, (3862).
  • Hallâl, Ebu Seleme ve Ebu Saîd el-Makburî kanalıyla Ebu Hureyre'den merfû olarak şöyle nakletmiştir: "Her kim çarşamba veya cumartesi günü hacamat yaptırır da, kendisine beyazlık veya baras (alaca) hastalığı gelirse sadece kendini kınasın. "Hâkim, 4/409; Beyhakî, 9/340
  • ''Sıcaklar artınca, hacamat olun. Çünkü kan basıncı artar da hastalığa veya ölüme sebep olur''. (Hakim)
  • ''Baştan hacamat olmak, cüzzam, cünun, baras, uyuklama, göz kararması, baş ve diş ağrısına şifadır''.(Taberani)
  • "Pazar günü hacamat olmak şifadır". (Deylemi)
  • ''Çarşamba veya Cumartesi günü hacamat olup da bir hastalığa yakalanan, kendinden başkasını suçlamasın''.(Ebu Davud)
  • ''Başın çukurundan hacamat olmak unutkanlığa sebep olur'.(Deylemi)
>