Hacamat, Otizm tedavisinde şelasyon etkisini arttırır.
09-10-2017

Dr. Pervin AY

Otizm spektrumundaki bozuklukların biyomedikal tedavisini bilenler, bunun çok aşamalı bir terapi olduğunu bilir, terapinin son aşaması hastanın şelasyonudur ve bundan sonra semptomlarda ve şikâyetlerde belirgin derecede gerileme gözlenir.

Şelasyon sürecini ayrıntılı olarak anlatmayacağım. Sadece, işlem sırsında organ ve dokulardan sadece bir saat içerisinde bir sürü farklı metallerin kalkıp kan dolaşımına girdiğini ve daha sonra gastrointestinal sistem ve böbrekler tarafından vücudun dışına atıldığını söyleyeceğim. Şelasyon sırasında hacamat uygularsak, çok sayıda metali transdermal yolla (derinin yüzeyinden) atılması mümkün olur. Hazırlık seansında ise, deri altı yağ dokusuna yerleşmiş olan metaller çıkarılacaktır.

Hacamat kanında yüksek seviyelerde cıva ve kurşun bulunduğunu ispatlayan klinik çalışmalar hakkında buradan okuyabilirsiniz.

Şelasyon tedavisi protokolüne birkaç seans hacamatın eklenmesini uygun görmekteyim, çünkü:

  • Ağır metallerin atılma sürecini hızlandıracaktır;
  • Boşaltma organı olarak görev yapan karaciğer ve böbreklerin yükünü azaltacaktır;
  • Şelasyon ajanlarının meydana gelme riskini azaltacak ve şelasyon maddelerinin yan etkilerini hafifletecektir;
  • Otistik spektrumdaki bozukluklarda, bilişsel işlevlerin ve davranış reaksiyonlarının gerileme sürecini hızlandıracaktır.

Şelasyonda olduğu gibi, uygulanacak hacamat seansları ve şişelerin sayısı, doktorla istişarede bulunulduktan sonra bireysel olarak belirlenmelidir.

 

>