Hacamat, vücudunuzdaki ağır metallerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır
09-10-2017

Dr. Pervin AY

Ağır metaller (cıva, kurşun, bakır, krom vb.), tanınmış endüstriyel kirleticilerdir. Onları neredeyse her yerde yutuyor ve nefesimizle içimize çekiyoruz: kaynakları yiyecekler, musluk suyu, egzoz dumanları, tütün dumanı, ev kimyasalları, diş dolgularıdır. Ağır metaller toksiktir ve sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, böbrek yetmezliğinde alüminyum zehirlenmesi görülür. Vücutta biriken cıva, otizme yol açabilir. Kurşun zekayı azaltır ve gümüş büyümeyi yavaşlatır.

Ancak ağır metalleri vücudumuzdan nasıl çıkarabiliriz? Hacamat bize yardımcı olabilir.

Turgut Özal (Ankara) Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi, Endonezya Sağlık ve Bilim Enstitüsü ile birlikte klinik çalışmalar yürütmüş ve vücuttan tıbbi amaçlı kan akıtmanın yardımıyla ağır metallerin vücuttan atılabileceğini bilimsel olarak kanıtlamıştır.

Çalışmaya, 21-40 yaş arasında olan 24 gönüllü (13 kadın ve 11 erkek) katılmıştır. O anda hiç birinin kronik veya bulaşıcı hastalığı yokmuş. Çalışmanın amacı, ağır metaller; yani alüminyum (Al), kurşun (PL), cıva (Hg) ve gümüş (Ag) içeriği açısından venöz ve hacamat kanını karşılaştırmakmış. 

Hacamat öncesi, gönüllülerden analiz için venöz kan alınmıştır. Kan akıtma, boyun, sırt ve göğüs bölgesinde toplam 5 noktadan yapılmıştır. Prosedürden sonra, vakum şişelerinin içinde kalan kan analiz edilmiştir. Ağır metal seviyesi, kütlesel spektrometre (İCP-MS) ile ölçülmüştür.

Klinik çalışmanın yürütülmesinin tüm inceliklerini tarif etmeyeceğim. Sadece sonuçları söyleyeceğim. Seçilen metallerin hacamat kanındaki miktarı, izin verilen seviyede ağır metal içeren, yani norm sınırlarında olan venöz kandaki miktara kıyasla çok daha yüksek çıkmıştır. Kurşun seviyesi 9 kat, cıva - 8 kat, gümüş ve alüminyum - 2 kat daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, vücudun hacamat yoluyla birçok toksik ve ağır metalden gerçekten arındırılabileceğini ve dolayısıyla bu yolla birçok hastalığın önlenebileceğini kanıtlamıştır.

Makalenin hazırlanmasında, “İndian journal of traditional knowledge” Ekim 2016 dergisindeki “İs it possible to remove heavy metal from the body by wet cupping therapy?“ yazısındaki bilgiler kullanılmıştır. 

>